Fundacja Mózg Malina

tel.: 886 582 410
e-mail: info@mozgmalina.pl

NIP: 982 03 76 855
KRS: 0000 639 840

Numer naszego konta:
PKO 06102033780000130204088514