Zostań Mecenasem Sztuki, Kultury i Nauki Mózg Malina

wpis w: Aktualności | 0

Uwaga! Jesteśmy organizacją pozarządową, która wspierana jest przez mecenasów kultury i sztuki.
Wszystkie zebrane fundusze przeznaczane są na działalność statutową i rozliczane w corocznych sprawozdaniach.

Daj możliwość umysłom twórczym rozwijać się i tworzyć, zostań patronem artystów i wydarzeń kulturalnych.
Bez waszej pomocy się nie obędzie!

Co oferujemy naszym darczyńcom?

1. Przypominamy, że darowizny na Fundację odliczane są od dochodu w rozliczeniu podatkowym.

2. Firma dofinansowująca działalność naszej Fundacji uzyska tytuł Mecenasa Kultury, Sztuki i Nauki Mózg Malina oraz prawo do publicznego posługiwania się tym tytułem.

– Tytuł Mecenasa i logo firmy będą zamieszczane w materiałach promocyjnych i drukach towarzyszących przedsięwzięciom organizowanym przez Fundację oraz na stronie internetowej Fundacji.
– Firma otrzyma Certyfikat Mecenasa w formie dyplomu.
– Nazwa firmy będzie wymieniania w czasie większych imprez o charakterze kulturalno-artystycznym, w których będziemy brać udział.
– Przedstawiciele firmy wspomagającej będą zapraszani na większe wydarzenia kulturalno-artystyczne, które będziemy organizować lub współorganizować.

!Mózg Malina pozostaje otwarta na poszerzenie oferty i dostosowanie jej do oczekiwań i strategii promocyjnej Mecenasa.

3. Prywatni darczyńcy otrzymają pisemne podziękowanie za wspieranie działań naszej Fundacji. Istnieje również możliwość otrzymania Certyfikatu Mecenasa i przywilejów z nim związanych w przypadku dłuższej współpracy.

Nr rachunku bankowego: Fundacja Mózg Malina
42 1140 2004 0000 3502 7654 1318 mBank

Omów warunki współpracy:
Angelika Siniarska
kom.: 886 582 410
e-mail: info@mozgmalina.pl